Breaking News

Rom stock (RUU zip) cho HTC U Ultra (OCEAN NOTE)Rom stock (RUU zip) cho HTC U Ultra (OCEAN NOTE)

Rom stock (RUU zip) cho HTC U Ultra (OCEAN NOTE)
Rom stock (RUU zip) cho HTC U Ultra (OCEAN NOTE)

Đây là rom RUU zip, flash qua RUU Mode. AE có thể dùng để về rom stock khi chán dùng rom cook, fix treo logo, bootloop

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

Nhớ relock bootloader nếu đang unlock bootloader. Check lại ver của máy và rom nhé. Nếu không giống thì có thể flash Hboot trước rồi flash tiếp rom.

Không có nhận xét nào