Breaking News

File xóa tài khoản MiCloud cho Xiaomi Redmi Note 4 (MT6797)File xóa tài khoản MiCloud cho Xiaomi Redmi Note 4 (MT6797)

File xóa tài khoản MiCloud cho Xiaomi Redmi Note 4 (MT6797)
File xóa tài khoản MiCloud cho Xiaomi Redmi Note 4 (MT6797)

Nếu máy của bạn là bản Redmi Note 4 chip Mediatek MT6797, thì chỉ việc flash file theo hướng dẫn bên dưới để xóa tài khoản MiCloud

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

  • Tải file trên về và giải nén ra
  • Dùng SP Flash Tool v5.1708 chọn file Scatter, chỉ tick 2 mục boot và system như hình bên dưới:

Không có nhận xét nào