Breaking News

(TỔNG HỢP) ROM STOCK (ANDROID 7) CHO SAMSUNG NOTE 5 (SM-N920)(TỔNG HỢP) ROM STOCK (ANDROID 7) CHO SAMSUNG NOTE 5 (SM-N920)

(TỔNG HỢP) ROM STOCK (ANDROID 7) CHO SAMSUNG NOTE 5 (SM-N920)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy Note 5 (SM-N9208)
2. Samsung Galaxy Note 5 (SM-N920A)
3. Samsung Galaxy Note 5 (SM-N920C)
4. Samsung Galaxy Note 5 (SM-N920G)
5. Samsung Galaxy Note 5 (SM-N920P)
6. Samsung Galaxy Note 5 (SM-N920R4)
7. Samsung Galaxy Note 5 (SM-N920R6)
8. Samsung Galaxy Note 5 (SM-N920T)
9. Samsung Galaxy Note 5 (SM-N920V)
10. Samsung Galaxy Note 5 (SM-N920W8)
11. Samsung Galaxy Note 5 (SM-N9200)
12. Samsung Galaxy Note 5 (SM-N920i)

HƯỚNG DẪN:

Không có nhận xét nào