Breaking News

Tổng hợp rom full (Android 8 – 9) cho Samsung S9 (SM-G960)Tổng hợp rom full (Android 8 – 9) cho Samsung S9 (SM-G960)

Tổng hợp rom full (Android 8 – 9) cho Samsung S9 (SM-G960)
Tổng hợp rom full 5 files cho Samsung S9 (SM-G960F / FD / U / U1 / 0 / N)
File rom full có nhiều tác dụng và là file xịn cho kỹ thuật trong hãng !! Tác dụng của nó là :
– Full file chạy khi bị treo logo Khi bạn chạy treo logo, chạy rom stock 1 file từ Sammobile hay Samsung-updates vẫn bị treo, thì có thể lấy rom full này về chạy, full file được lấy từ hãng nên nếu máy thật sự bị lỗi phần mềm thì khi chạy sẽ có thể làm máy khởi động hoàn toàn.

DOWNLOAD:

1. SAMSUNG GALAXY S9 (SM-G960F)
2. SAMSUNG GALAXY S9 (SM-G9600)
2. SAMSUNG GALAXY S9 (SM-G9608)
3. SAMSUNG GALAXY S9 (SM-G960U)
4. SAMSUNG GALAXY S9 (SM-G960U1)
5. SAMSUNG GALAXY S9 (SM-G960W)
6. SAMSUNG GALAXY S9 (SM-G960N)
7. SAMSUNG GALAXY S9 (SCV38)
8. SAMSUNG GALAXY S9 (SC-02K)

HƯỚNG DẪN:

Không có nhận xét nào