Breaking News

(Tổng hợp) rom full 5 file cho Samsung Galaxy J7 Pro (SM-J730)(Tổng hợp) rom full 5 file cho Samsung Galaxy J7 Pro (SM-J730)

(Tổng hợp) rom full 5 file cho Samsung Galaxy J7 Pro (SM-J730)
– Full file chạy khi bị treo logo Khi bạn chạy treo logo, chạy rom stock 1 file từ Sammobile hay Samsung-updates vẫn bị treo, thì có thể lấy rom full này về chạy, full file được lấy từ hãng nên nếu máy thật sự bị lỗi phần mềm thì khi chạy sẽ có thể làm máy khởi động hoàn toàn.
Rom full 5 file cho Samsung Galaxy J7 Pro (SM-J730)

DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy J7 Pro (SM-J730G) / (SM-J730G-DS)
2. Samsung Galaxy J7 Pro (SM-J730GM)
3. Samsung Galaxy J7 Pro (SM-J730F) / (SM-J730F-DS)
4. Samsung Galaxy J7 Pro (SM-J730FM)
5. Samsung Galaxy J7 Pro (SM-J730K)

HƯỚNG DẪN:

Không có nhận xét nào