Breaking News

(Tổng hợp) rom combination và rom stock cho Samsung Gear S3 Frontier (SM-R765A / F / T / V)(Tổng hợp) rom combination và rom stock cho Samsung Gear S3 Frontier (SM-R765A / F / T / V)

(Tổng hợp) rom combination và rom stock cho Samsung Gear S3 Frontier (SM-R765A / F / T / V)
(Tổng hợp) rom combination và rom stock cho Samsung Gear S3 Frontier (SM-R765A / F / T / V)

DOWNLOAD:

1. Samsung Gear S3 Frontier (AT&T) (SM-R765A)
2. Samsung Gear S3 Frontier (AT&T) (SM-R765F)
3. Samsung Gear S3 Frontier (AT&T) (SM-R765T)
4. Samsung Gear S3 Frontier (Verizon) (SM-R765V)

HƯỚNG DẪN:

Không có nhận xét nào