Breaking News

[TỔNG HỢP] link tải ROM stock cho Galaxy Note 4 (SM-N910x)[TỔNG HỢP] link tải ROM stock cho Galaxy Note 4 (SM-N910x)

[TỔNG HỢP] link tải ROM stock cho Galaxy Note 4 (SM-N910x)
Trong bài viết này mình sẽ tổng hợp link download, link tải Android 6.0.1 cho thiết bị Samsung Galaxy Note 4 với mã là SM-N910L/T3/C. Hãy tìm link đúng với mã thiết bị bạn đang sử dụng và 6.0.1 cho Samsung Galaxy Note 4. Nếu bạn chưa biết up rom gốc cho điện thoại Samsung Galaxy Note 4 thì có thể tham khảo bài hướng dẫn sau đây:

Tổng hợp link tải Firmware cho 6.0.1 cho Samsung Galaxy Note 4

II. Android 6.0.1
14. Samsung Galaxy Note 4 SM-N910G
 • Date: 06:31:17 2016-11-18
 • Region code: INS
 • PDA: N910GDTS1DPK1
 • CSC: N910GODD1DPH4
 • Link download (Fshare): SM-N910G_N910GDTS1DPK1_INS
13. Samsung Galaxy Note 4(Sprint) SM-N910P
 • Date: 14:20:21 2016-12-07
 • Region code: SPR
 • PDA: N910PVPS4DPK1
 • CSC: N910PSPT4DPK1
 • Link download (Fshare): SM-N910P_N910PVPS4DPK1_SPR
12. Samsung Galaxy Note 4 SM-N910F
 • Date: 20:09:38 2016-11-30
 • Region code: EVR
 • PDA: N910FXXS1DPK2
 • CSC: N910FEVR1DPJ1
 • Link download (Fshare): SM-N910F_N910FXXS1DPK2_EVR
11. Samsung Galaxy Note 4 SM-N910G
 • Date: 06:31:17 2016-11-18
 • Region code: INS
 • PDA: N910GDTS1DPK1
 • CSC: N910GODD1DPH4
 • Link download (Fshare): SM-N910G_N910GDTS1DPK1_INS
10. Samsung Galaxy Note 4(Exynos) SM-N910C
 • Date: 12:57:08 2016-12-26
 • Region code: XXV
 • PDA: N910CXXS2DPL8
 • CSC: N910COLB2DPE3
 • Link download (Fshare): SM-N910C_N910CXXS2DPL8_XXV
9. Samsung Galaxy Note 4S-LTE (KT Corp) SM-N916K
 • Date: 13:45:27 2016-12-21
 • Region code: KTC
 • PDA: N916KKTU2DPK2
 • CSC: N916KKTC2DPK2
 • Link download (Fshare): SM-N916K_N916KKTU2DPK2_KTC
8. Samsung Galaxy Note 4(KT Corp) SM-N910K
 • Date: 12:56:04 2016-12-15
 • Region code: KTC
 • PDA: N910KKTU2DPK2
 • CSC: N910KKTC2DPK2
 • Link download (Fshare): SM-N910K_N910KKTU2DPK2_KTC
7. Samsung Galaxy Note 4(3G) SM-N910H
 • Date: 14:04:52 2016-12-28
 • Region code: CAC
 • PDA: N910HXXS2DPL2
 • CSC: N910HOXE2DPE1
 • Link download (Fshare): SM-N910H_N910HXXS2DPL2_CAC
6. Samsung Galaxy Note 4 S-LTE (SK Telecom) SM-N916S
 • Date: 13:26:55 2016-12-21
 • Region code: SKC
 • PDA: N916SKSU2DPK2
 • CSC: N916SKSU2DPK2
 • Link download (Fshare): SM-N916S_N916SKSU2DPK2_SKC
5. Samsung Galaxy Note 4 S-LTE (LGU+) SM-N916L
 • Date: 13:53:23 2016-12-21
 • Region code: LUC
 • PDA: N916LKLU2DPK2
 • CSC: N916LLUC2DPK2
 • Link download (Fshare): SM-N916L_N916LKLU2DPK2_LUC
4. Samsung Galaxy Note 4 S-LTE (KT Corp) SM-N916K
 • Date: 13:45:27 2016-12-21
 • Region code: KTC
 • PDA: N916KKTU2DPK2
 • CSC: N916KKTC2DPK2
 • Link download (Fshare): SM-N916K_N916KKTU2DPK2_KTC
3. Samsung Galaxy Note 4(SK Telecom) SM-N910S
 • Date: 14:08:55 2016-12-15
 • Region code: SKC
 • PDA: N910SKSU2DPK2
 • CSC: N910SSKC2DPK2
 • Link download (Fshare): SM-N910S_N910SKSU2DPK2_SKC
2. Samsung Galaxy Note 4(LGU+) SM-N910L
 • Date: 13:42:50 2016-12-15
 • Region code: LUC
 • PDA: N910LKLU2DPK2
 • CSC: N910LLUC2DPK2
 • Link download (Fshare): SM-N910L_N910LKLU2DPK2_LUC
1. Samsung Galaxy Note 4 (KT Corp) SM-N910K
 • Date: 12:56:04 2016-12-15
 • Region code: KTC
 • PDA: N910KKTU2DPK2
 • CSC: N910KKTC2DPK2
 • Link download (Fshare): SM-N910K_N910KKTU2DPK2_KTC

I. Android 5.1.1
5. Samsung Galaxy Note 4 LTE Duos SM-N9100
 • Date: 15:45:13 2016-11-11
 • Region code: TGY
 • PDA: N9100ZHS1CPJ1
 • CSC: N9100ZZH1CPJ1
 • Link download (Fshare): SM-N9100_N9100ZHS1CPJ1_TGY
4. Samsung Galaxy Note 4G(Exynos) SM-N910C
 • Date: 15:11:21 2016-04-14
 • Region code: XXV
 • PDA: N910CXXS2CPD3
 • CSC: N910COLB2COJ5
 • Link download (Fshare): SM-N910C_N910CXXS2CPD3_XXV
3. Samsung Galaxy Note 4 (LGU+) SM-N910L
 • Data: 13:04:53 2016-02-26
 • Region code: LUC
 • PDA: N910LKLU2CPB1
 • CSC: N910LLUC2CPB1
 • Link download (Fshare): SM-N910L_N910LKLU2CPB1_LUC
2. Samsung Galaxy Note 4 (T-Mobile) SM-N910T3
1. Samsung Galaxy Note 4G(Exynos) SM-N910C
 • Date: 08:41:27 2016-03-10
 • Region code: XEO
 • PDA: N910CXXS2CPB3
 • CSC: N910COXA2COJ5
 • Link download (Fshare): SM-N910C_N910CXXS2CPB3_XEO

Không có nhận xét nào