Breaking News

ROM Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Note 5 (SM-N920T)ROM Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Note 5 (SM-N920T)

ROM Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Note 5 (SM-N920T)

INFO:

  • PDA: N920TUVS4DPH2
  • CSC: N920TTMB4DPH2
  • CHANGELIST: 8479853
  • BUILD DATE: 29.08.2016
  • Android security patch level: 01.09.2016

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

  • Flash từ mọi nền qua Odin, kể cả 5.1.1 hoặc 6.0.1 ver thấp
  • Rom dạng .tar.md5 flash qua Odin
  • Khi flash xong máy sẽ tự xóa dữ liệu và Knox sẽ nhảy 0x1 . Anh em lưu ý

Không có nhận xét nào