Breaking News

ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core Mini 4G (SM-G3568V)ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core Mini 4G (SM-G3568V)

ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core Mini 4G (SM-G3568V)

ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core Mini 4G (SM-G3568V)

DOWNLOAD: 

HƯỚNG DẪN:

  • Giải nén và Flash qua ODIN với mục AP

Không có nhận xét nào