Breaking News

ROM stock Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Ace 3 (GT-S7270)ROM stock Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Ace 3 (GT-S7270)

ROM stock Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Ace 3 (GT-S7270)
ROM stock Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Ace 3 (GT-S7270)
Con này khá là cổ rồi, link thì trên GG share khá nhiều những 1 số đã die. Nay mình tải bằng Samfirmr bản mới nhất cho AE nào cần. ROM cho thị trường Việt Nam (XXV) nên có sẵn Tiếng Việt nhé. Dùng để fix treo logo rất OK

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

Không có nhận xét nào