Breaking News

ROM STOCK CHO OPPO REALME 2 (RMX1805)ROM STOCK CHO OPPO REALME 2 (RMX1805)

ROM STOCK CHO OPPO REALME 2 (RMX1805)
ROM STOCK CHO OPPO REALME 2 (RMX1805) – unbrick, xóa mật khẩu màn hình

DOWNLOAD:


HƯỚNG DẪN:

Tool mới lần này cập nhật lên bản mới nên tạm thời chưa active được. AE đợi nhé @@
Cách active cũ cho ai chưa biết:

Không có nhận xét nào