Breaking News

ROM Global cho Samsung Galaxy C5 (SM-C5000)ROM Global cho Samsung Galaxy C5 (SM-C5000)

ROM Global cho Samsung Galaxy C5 (SM-C5000)
ROM Global cho Samsung Galaxy C5 (SM-C5000)
Rom Global là ROM hỗ trợ đầy đủ ngôn ngữ (bao gồm Tiếng Việt) và CH Play
AE chỉ cần tải và flash qua ODIN

DOWNLOAD: 

HƯỚNG DẪN:

Không có nhận xét nào