Breaking News

GLOBAL ROM ANDROID 7.0 GALAXY S6 (SC-05G) DOCOMO NHẬT – FIX FULLGLOBAL ROM ANDROID 7.0 GALAXY S6 (SC-05G) DOCOMO NHẬT – FIX FULL

GLOBAL ROM ANDROID 7.0 GALAXY S6 (SC-05G) DOCOMO NHẬT – FIX FULL
Sau đâu mình xin giới thiệu ROM Global Android 7.0 cho Galaxy S6 Nhật SC-05G, xóa app rác, Logo khởi động quốc tế, và còn nhiều hơn thế nữa.

Bug :

  • Bạn nào không có sóng thì làm như sau :
  • Cài Đặt -> Kết nối -> Các Mạng Di Động -> Networtk Opera -> Automatic là có sóng nhé

DOWNLOAD: 

HƯỚNG DẪN:

Không có nhận xét nào