Breaking News

Firmware Android 7.0 ROM Galaxy Note 7 FE, Galaxy Note FE – Chính thức có Link DownloadFirmware Android 7.0 ROM Galaxy Note 7 FE, Galaxy Note FE – Chính thức có Link Download

Firmware Android 7.0 ROM Galaxy Note 7 FE, Galaxy Note FE – Chính thức có Link Download.
Chính thức phát hành bản Firmware Android 7.0 Rom Samsung Galaxy Note 7 FE N935S/L/K – Galaxy Note7 Fan Edition, thông tin chi tiết và link download mời anh em xem bên dưới!

1. Galaxy Note7 FE LG Uplus SM-N935L:

 • Model: SM-N935L
 • Model name: Galaxy Note7 FE
 • Country: Korea (LG Uplus)
 • Version: Android 7.0
 • Changelist: 11617784
 • Build date: Fri, 30 Jun 2017 04:13:10 +0000
 • Security Patch Level: 2017-06-01
 • Product code: LUC
 • PDA: N935LKLU3AQFE
 • CSC: N935LLUC3AQFE
 • Download: N935LKLU3AQFE_N935LLUC3AQFE_LUC_FULL_MANHIT.zip

2. Galaxy Note7 FE SK Telecom SM-N935S :

 • Model: SM-N935S
 • Model name: Galaxy Note7 FE
 • Country: Korea (SK Telecom)
 • Version: Android 7.0
 • Changelist: 11617784
 • Build date: Fri, 30 Jun 2017 04:13:10 +0000
 • Security Patch Level: 2017-06-01
 • Product code: SKC
 • PDA: N935SKSU3AQFE
 • CSC: N935SSKC3AQFE
 • Download: N935SKSU3AQFE_N935SSKC3AQFE_SKC_FULL_MANHIT.zip

3. Galaxy Note7 FE KT Corporation SM-N935K :

 • Model: SM-N935K
 • Model name: Galaxy Note7 FE
 • Country: Korea (KT Corporation)
 • Version: Android 7.0
 • Changelist: 11617784
 • Build date: Fri, 30 Jun 2017 04:13:10 +0000
 • Security Patch Level: 2017-06-01
 • Product code: KTC
 • PDA: N935KKKU3AQFE
 • CSC: N935KKTC3AQFE
 • Download: N935KKKU3AQFE_N935KKTC3AQFE_KTC_FULL_MANHIT.zip

Không có nhận xét nào