Breaking News

File ENG ROOT dùng để unlock mạng Samsung Galaxy NOTE 8 (Sprint)File ENG ROOT dùng để unlock mạng Samsung Galaxy NOTE 8 (Sprint)

File ENG ROOT dùng để unlock mạng Samsung Galaxy NOTE 8 (Sprint)
File dùng để unlock mang cho Samsung Note 8 (Sprint) (SM-N950U), tuyệt đối không dùng cho các mã khác không phải Sprint

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

  • Bật “Tùy chọn nhà phát triển
  • Bật “USB Debugging
  • Bật tiếp “OEM Unlock” hay “Mở khóa OEM
  • Đưa máy về DOWNLOAD MODE và flash file ENG ROOT
  • Mở Z3X > chọn model G930P hoặc G935P > Unlock > Done

Không có nhận xét nào