Breaking News

Tổng Hợp Rom Unbrick Vivo X6SA (PD1415BA)

Tổng Hợp Rom Cứu Máy, Unbrick Qualcomm QDLoader 9008 Vivo X6SA (PD1415BA)
ALL Stock Rom PD1415BA (Vivo X6SA) ALL Version, Firmware Unbrick Vivo PD1415BA
Vivo X6S A Treo logo, bootloop logo Flash Rom ok, Rom Tiếng Việt Vivo PD1415BA

Tool Up Rom & Driver:
QFIL Tool ALL Version: Download
AFTool ALL Version: Download
AFTool_V5.1.11ok: Download

Driver qdloader 9008: Download

Link Rom Download  :

Không có nhận xét nào