Breaking News

Tổng Hợp Rom T817A & T817T & T818A File Fix And More

●Tổng Hợp Official Firmware Samsung Galaxy Tab S2 T817A - T817T - T818A
- ALL Stock Rom T817A New Version Full File Repair, Cứu Máy Treo logo, Xóa Mật Khẩu
- New Stock Rom T818A ALL Version Full File Repair, Cứu Máy Treo logo, Xóa Mật Khẩu
- ALL Stock Rom T817T ALL Version Bypass Google Account Full File Repair Firmware

●Share File Dump T817T, File EFS Samsung T817T Dùng Để Fix Lỗi Phần Mềm
- Chia Sẽ File Cert T817A Fix imei, File EFS Samsung T817A Fix Unknow Baseband
- Share File QCN T818A Fix Lỗi Mất Sóng, COMBINATION File ALL version T817A, T818A


  Link Download  : 

SM-T817A
T817AUCU2APB2_ATT_4Files511 (Stock Rom Full Samsung T817A Android 5.1.1)
T817AUCU2BPI4_ATT_4Files601 (Full Firmware Samsung T817A Android 6.0.1)
T817AUCU2CQE3_ATT_4Files70 (Full Rom Samsung T817A latest version 7.0)
COMBINATION_ATT_FA50_T817AUCU2APH1 (File COMBINATION Samsung T817A)
T817A_512M (File Dump 512MB For Samsung T817A)
ALL File Cert + File EFS T817A Read by Z3x box For Repair imei: Download


SM-T817T
T817TUVU1AOG8_TMB_4Files511 (Rom Full File T817T v5.1.1)
T817TUVS2AOJ3_T817TTMB2AOJ3_T817TUVS2AOJ3_HOME (Rom 1 File)
T817TUVU2BPF1_T817TTMB2BPF1_T817TUVU2BPF1_HOME (Rom 1 File)
T817TUVU2BQE2_TMB_4Files70 (Rom T817T Full File v7.0)
T817TUVU2BQE2_FullTV_ACV70 (Rom Tiếng Việt T817T v7.0 Full)
SM-T817T_Adb_Jtag (File dump samsung T817T)
T817T_efs_odin (File EFS Samsung T817T Flash by Odin)
T817T stock boot & stock modem & stock recovey & stock sboot All version: Download
ALL File Cert + EFS Samsung T817T: Download
CF Auto Root + TWRP T817T: Download


SM-T818A
T818AUCS1BRA1_ATT1BRA1_4File70 (T818A Full File tiếng Việt)
T818AUCU2BRE2_ATT_4Files70 (T818A Full File tiếng Việt Android7.0)
T818AUCS3BRL2_T818AATT3BRL2_ATT_4Files70 (Rom Full File T818A Bit3)
COMBINATION_ATT_FA60_T818AUCU1AQH1 (Rom COMBINATION Samsung T818A)
COMBINATION_ATT_FA60_T818AUCU3ARG1 (File COMBINATION Samsung T818A)
T818A_QCN (Samsung T818A QCN File)


Không có nhận xét nào