Breaking News

Tổng Hợp Rom Samsung N950F ALL Version COMBINATION File

●Tổng Hợp Rom Gốc Samsung Galaxy Note 8 SM-N950F Đầy Đủ Các Phiên Bản Link GG
- ALL Stock Rom N950F New Version Full File Repair Cứu Máy Treo logo, Xóa Mật Khẩu
- New Rom N950F Android 9.0 (OS9). Official Firmware N950F Repair Full File ALL Version
- Download COMBINATION File Samsung N950F bypass google account, Fix bootloop logo

Hướng Dẫn Up Rom Nâng Cấp Android 9.0 Cho Samsung Galaxy Note 8
ALL Rom Download  ↷               


ALL Version Firmware SM-N950F
N950FXXU1AQI1_N950FOLN1AQHF_XSA_FULL_7.1.1  (2,3G)
N950FXXU1BQK6_N950FOXM1BQK6_BRI_FULL_7.1.1  (3,2G) 
N950FXXU2BQKG_N950FOXM2BQKG_XSG_FULL_7.1.1  (3,2G)

N950FXXU3BRB5_N950FOWA3BRA3_COM_FULL_7.1.1  (2,5G)
N950FXXU3CRF4_N950FOXM3CRF4_XSP_FULL_8.0  (3,7G)
N950FXXU4CRGA_N950FOXM4CRGA_XEF_FULL_8.0  (3,7G)
N950FXXU5CSA5_N950FOWM5CRL2_TGP_FULL_8.0  (2,7G) 
N950FXXS5DSC6_N950FOXM5DSC1_XXV_FULL_OS9  (3,9G)


ALL Version COMBINATION File SM-N950F
COMBINATION_FA71_N950FXXU1ARA3 (818M) (File COMBINATION N950F)
COMBINATION_FA71_N950FXXU2ARA4 (818M) (File COMBINATION N950F)
COMBINATION_FA71_N950FXXU3ARA5 (818M) (File COMBINATION N950F)
COMBINATION_FA71_N950FXXU4ARH3 (818M) (File COMBINATION N950F)
COMBINATION_FA71_N950FXXU5ARI1   (818M) (File COMBINATION N950F)Không có nhận xét nào