Breaking News

Tổng Hợp Rom FTF Sony Xperia XZ2 Premium Lock Remove File

●Tổng Hợp và Hướng Dẫn Up Rom FTF Sony Xperia XZ2 Premium, Official Firmware Cứu Treo logo Sony Xperia XZ2 Premium: H8116, H8166, SO-04K, SOV38

●Tổng Hợp File Lock Remove Sony Xperia XZ2 Premium, File xóa Mật Khẩu Sony Xperia XZ2 Premium Như: Sony H8116, Sony H8166, Sony SO-04K, Sony SOV38

●Nếu Máy Sony Xperia XZ2 Premium Quên Mật Khẩu thì chỉ chạy Lock Remove File là ok

Hướng Dẫn Xóa Mật Khẩu và UpRom Sửa Treo logo Sony Xperia XZ2 Premium


Công Cụ Cần Thiết:

SONY Flash Tool ALL Version: Download
Driver SONY: Download


Video Hướng Dẫn:

 Link Rom Download H8116
H8116_51.1.A.6.83_R10A_CustomizedUK.ftf (Firmware Sony H8116 FTF File)
H8116_51.1.A.6.83_R10A_RemoveLock.ftf (Sony H8116 Lock Remove File)
H8116_52.0.A.8.14_R2B_CustomizedUK.ftf (Stock Rom Sony H8116 FTF File)
H8116_52.0.A.8.14_R2B_RemoveLock.ftf (Sony H8116 Lock Remove File)


H8166
H8166_51.1.A.6.83_R6A_CustomizedVN.ftf (Stock Rom Sony H8166 FTF File)
H8166_51.1.A.6.83_R6A_RemoveLock.ftf (Sony H8166 Lock Remove File)
H8166_52.0.A.8.25_R2B_CustomizedVN.ftf (Firmware Sony H8166 FTF File)
H8166_52.0.A.8.25_R2B_RemoveLock.ftf (Sony H8166 Lock Remove File)


SO-04K
SO-04K_51.1.B.4.53_R6A_DoCoMoJP.ftf (Rom Sony SO04K SO-04K FTF File)
SO-04K_51.1.B.4.53_R6A_RemoveLock.ftf (Sony SO-04K Lock Remove File)
SO-04K_52.0.B.9.62_R9B_DoCoMoJP.ftf (Firmware Sony SO04K FTF File)
SO-04K_52.0.B.9.62_R9B_RemoveLock.ftf (Sony SO04K Lock Remove File)


SOV38
SOV38_52.0.C.5.99_R13B_KDDI_JP.ftf (Stock Rom Sony SOV38 FTF File)
SOV38_52.0.C.5.99_R13B_RemoveLock.ftf (Sony SOV38 Lock Remove File)
Không có nhận xét nào