Breaking News

Share Rom Global Samsung SC04G - Rom Tiếng Việt Fix Lỗi G925D

Chia Sẽ Rom Tiếng Việt + Fix Lỗi Samsung SC-04G (G925D) Phiên Bản Android 7.0
Share Rom Global Samsung SC04G, Rom Fixed SM-G925D No Docomo App
Chia Sẽ Rom Fix SC04G Samsung Galaxy S6 edge Docomo Xài như máy Quốc Tế

- Rom Fix Auto 4G
- Xóa App Nhật
- Không cá nhân hóa trong phần thông tin thiết bị
- Rom Build Tar Flash Qua Odin

Link Rom: Download Samsung Driver: DownloadOdin Tool: Download

Stock Rom Full File Repair: SC04GOMU1CQF1_DCM_4file70: Download


Video Hướng Dẫn


Không có nhận xét nào