Breaking News

How To Exit Factory Mode Asus Zenfone Max (Z010D ZC550KL)

How To Exit Factory Mode Asus Zenfone Max (Z010D ZC550KL)
Hướng Dẫn Thoát chế độ Factory Mode Trên Asus Zenfone Max (Z010D ZC550KL)
Lỗi này là do chạy rom dạng Factory CSC image (Nếu Không phải bị kẹt phím Volum)
Để khắc phục chỉ cần tải File Fix_Factory_Mode bên dưới về chạy qua QFIL Tool là ok

ALL File Link:

Link File Fix_Factory_Mode: Download
QFIL Tool v1.0.0.2 Tested ok: Download
AdbTool+Driver: Download
Qualcomm QDLoader 9008 Driver: Download


Video Hướng Dẫn




See More (Xem Thêm)

ALL File Asus Free Download HERE




Không có nhận xét nào