Breaking News

Tổng Hợp Rom Samsung Galaxy J1 Ace

Tổng hợp Rom Full File Cứu Máy, Rom Gốc có tiếng Việt Samsung Galaxy J1 Ace
Stock Rom J1 Ace Xóa Mật Khẩu, Full File Repair Unbrick Cứu Máy Treo logo
ALL File COMBINATION Samsung Galaxy J1 Ace 
Tất Cả Gồm Có:
J110F, J110G, J110H, J110L, J110M, J111F, J111M .........SM-J110F
J110FXXU0APB1_XSG_4Files444 (Rom Gốc J110F Full File Repair Android4.4.4)

SM-J110G

J110GDXU0AOK2_XME_4Files444 (Rom Gốc J110G Full File Repair có tiếng Việt)
J110GDXU0APB1_XSP_4Files444 (Rom Gốc tiếng Việt J110G Full File Repair)

SM-J110H

J110HXXU0APB2_INS_4Files444 (Rom Gốc J110H Full File Repair Android4.4.4)
J110HXXU0AQK1_AFR_4Files444 (Firmware J110H Full File Repair Android4.4.4)
COMBINATION_OJV_FA44_J110HXXU0APJ1 (File COMBINATION Samsung J110H)

SM-J110L

J110LUBS0AQE2_ZTO_4Files444 (Rom Gốc J110L Full File Repair Android4.4.4)
J110LUBU0AOI1_CRC_4Files444 (Stock Rom J110L Full File Repair Android4.4.4)

SM-J110M

J110MUBU0AOK2_TFG_4Files511 (Rom Gốc J110M Full File Repair Android5.1.1)
J110MUBU0APA1_COE_4Files511 (Stock Rom J110M Full File Repair Android5.1.1)
COMBINATION_UUB_FA51_J110MUBU0AOK1 (File COMBINATION Samsung J110M)

SM-J111F

J111FXXU0APC7_XSP_4Files511 (Rom Gốc J111F Full File Repair có tiếng Việt)
J111FXXU0AQI2_XSP_4Files511 (Rom tiếng Việt J111F Full File New Version 5.1.1)
COMBINATION_OJV_FA51_J111FXXU0APJ1 (File COMBINATION Samsung J111F)

SM-J111M

J111MUBS0AQI1_TGP_4Files511 (Rom Gốc J111M Full File Repair Android5.1.1)
COMBINATION_UUB_FA51_J111MUBU0APE1 (File COMBINATION Samsung J111M)Ngoài ra Tất cả File Samsung khác đều được cập nhật tại ☞ ĐÂY
Không có nhận xét nào