Breaking News

Tổng Hợp Rom Gốc Tiếng Việt Samsung J727T & J727T1

Tổng Hợp Rom Gốc có Tiếng Việt Samsung J727T Android Version 7.0 và 8.1
ALL Stock Rom Tiếng Việt Samsung J727T1 Android Version 7.0 và 8.1
Rom J727T & J727T1 Full File Repair Unbrick Cứu Máy Treo logo, Xóa Mật Khẩu
Share File COMBINATION J727T1 dùng chung với J727T Đã Test

Link Download:


SM-J727T - Samsung Galaxy J7 Prime T-Mobile
J727TUVU1AQK8_TMB_5Files70 (Rom Gốc J727T Full File Repair Android 7.0)
J727TUVU3ARF1_TMB_5Files70 (Stock Rom J727T Full File Repair Android 7.0)
J727TUVU3BRH3_J727TTMB3BRH3_ALL_TMB (Full Rom Repair J727T Ver 8.1)
J727TUVS4BRK1_TMB_5Files81 (Firmware J727T New Version 8.1 Full File có TV)
COMBINATION_TMB_FA70_J727TUVU1AQD1 (File COMBINATION J727T & J727T1)
COMBINATION_TMB_FA70_J727TUVU4ARL1 (File COMBINATION J727T1 & J727T)
CF Auto Root + TWRP Samsung J727T: Download

SM-J727T1 - Samsung Galaxy J7 Prime (MetroPCS)
J727T1UVU1AQK8_TMK_5Files70 (Rom Gốc J727T1 Full File Repair Android 7.0)
J727T1UVU3ARF1_TMK_5Files70 (Firmware J727T1 Full File Repair Android 7.0)
J727T1UVU3BRH3_TMK_4Files81 (Stock Rom J727T1 Full File có tiếng Việt Ver8.1)
J727T1UVS4BRK1_TMK_5Files81 (Firmware J727T1 Full File có tiếng Việt Ver 8.1)
CF Auto Root + TWRP Samsung J727T1: Download


Ngoài ra Tất cả File Samsung khác đều được cập nhật tại ☞ ĐÂY

Không có nhận xét nào