Breaking News

Tổng Hợp Rom Gốc J710GN & Rom Tiếng Việt J710GN & ALL COMBINATION J710GN

Tổng hợp Rom Gốc Full File Unbrick Cứu Máy Treo logo Samsung SM-J710GN
Stock Rom Tiếng Việt J710GN đầy đủ phiên bản 6.0.1 & 7.0 và Mới Nhất Android 8.1
Đây đều là Rom Gốc, Không chỉnh sửa nên ổn định tuyệt đối
Share ALL COMBINATION Samsung J710GN ALL Version Download

Link Download:

J710GNDXU2APL1_XTC_4Files601 (Rom Gốc J710GN Full File Repair Android 6.0.1)
J710GNZTS3AQI1_J710GNZZT3AQI1 (Rom 1 File Samsung J710GN Android6.0.1)
J710GNZTU4ARA1_BRI_4Files601 (Stock Rom J710GN Full File Repair Android 6.0.1)
J710GNDXU3BQH6_XTC_4Files70 (Rom Gốc J710GN Full File Tiếng Việt 7.0)
J710GNDXU4BRB3_XXV_4Files70 (Offical Firmware J710GN Full File Tiếng Việt 7.0)
J710GNDXU4CRJ8_XME_4Files81 (Stock Rom J710GN Full File có tiếng Việt 8.1)
COMBINATION_OLB_FA60_J710GNDXU1APL1 (File COMBINATION Samsung J710GN)
COMBINATION_OLB_FA60_J710GNDXU2AQB2 (Rom COMBINATION Samsung J710GN)
COMBINATION_OLB_FA60_J710GNDXU3AQH1 (File COMBINATION J710GN Binary3)
CF Auto Root + TWRP Samsung J710GN: Download


Ngoài ra Tất cả File Samsung khác đều được cập nhật tại ☞ ĐÂY

Không có nhận xét nào