Breaking News

Tổng Hợp Rom Gốc J710FQ ALL Version & COMBINATION Samsung J710FQ

Chia Sẽ Tổng Hợp Rom Gốc Samsung J710FQ Đầy để các phiên bản cho ae khi cần đến
Rom tiếng Việt J710FQ ổn định, Share File COMBINATION J710FQ để Fix lỗi phần mềm

Các File đều được Tải Dưới Đây:

J710FQXXU1AQC1_J710FQTUR1AQC1 (Rom 1 File Samsung J710FQ Android6.0.1)
J710FQXXU1BQI1_J710FQTUR1BQI1 (Firmware 1 File Samsung J710FQ Android7.0)
J710FQXXU2BRB1_TUR_4Files70 (Rom Gốc J710FQ Full File Repair Android 7.0)
J710FQXXU2CRK3_TUR_4Files81 (Stock Rom J710FQ có tiếng Việt Android 8.1)
COMBINATION_OXA_FA60_J710FQXXU1APL1 (File COMBINATION Samsung J710FQ)
COMBINATION_OXA_FA60_J710FQXXU2ARB1 (Rom COMBINATION Samsung J710FQ)
CF Auto Root + TWRP Samsung J710FQ: Download


Ngoài ra Tất cả File Samsung khác đều được cập nhật tại ☞ ĐÂY
Không có nhận xét nào