Breaking News

Tổng Hợp Rom G920A ALL Version COMBINATION File

Download Tổng Hợp Rom Gốc Samsung G920A Tất cả phiên bản ALL Version
ALL Stock Rom Tiếng Việt G920A, Rom Full File Repair Cứu Máy Treo logo SM-G920A
Download Offical Firmware Samsung Galaxy S6 (AT&T) latest version, phiên bản mới nhất
COMBINATION File Samsung Galaxy S6 (AT&T) G920A ALL Version

ALL File Download:

G920AUCS4CPG1_ATT_4Files601 (Offical Firmware Samsung G920A Android6.0.1)
G920AUCS5DPI1_ATT_4Files601 (Firmware Repair Samsung G920A Android6.0.1)
G920AUCS6EQH1_ATT_4Files70 (Stock Rom Samsung G920A  Android 7.0)
G920AUCU6EQCF_ATT_4Files70 (Rom Gốc Samsung G920A  Android 7.0)
G920AUCU6EQK3_ATT_4Files70 (Rom Gốc cứu máy G920A  Android 7.0)
G920AUCU7ERB1_ATT_4Files70 (Full Rom Repair Samsung G920A  Android 7.0)
G920AUCS7ERC1_ATT_4Files70 (Rom Full Repair Samsung G920A  Android 7.0)
COMBINATION_ATT_FA50_G920AUCU3AOK1 (File COMBINATION Samsung G920A)
COMBINATION_ATT_FA50_G920AUCU4APF1 (Rom COMBINATION Samsung G920A)
COMBINATION_ATT_FA50_G920AUCU5API1 (File COMBINATION Samsung G920A)
COMBINATION_ATT_FA50_G920AUCU5APK2 (Rom COMBINATION Samsung G920A)
COMBINATION_ATT_FA50_G920AUCU6AQC1 (File COMBINATION Samsung G920A)
COMBINATION_ATT_FA50_G920AUCU7ARA1 (Rom COMBINATION Samsung G920A)
ALL Kernel Root ENG ROOT Samsung G920A: DownloadModelVersionOSRegionTypeBuild Date
SM-G920AG920AUCU1AOC95.0.2ATTRom Full File25/04/2015
SM-G920AG920AUCU1AOCE5.0.2ATTRom Full File03/06/2015
SM-G920AG920AUCU1AOE25.0.2ATTRom Full File31/10/2015
SM-G920AG920AUCU3BOI25.1.1ATTRom Full File14/10/2015
SM-G920AG920AUCU3BOJ75.1.1ATTRom Full File01/12/2015
SM-G920AG920AUCS4CPF16.0.1ATTRom Full File08/07/2016
SM-G920AG920AUCS4CPG16.0.1ATTRom Full File22/07/2016
SM-G920AG920AUCU5DQB36.0.1ATTRom Full File27/03/2017
SM-G920AG920AUCS5DPI16.0.1ATTRom Full File27/10/2016
SM-G920AG920AUCS5DPJ16.0.1ATTRom Full File03/11/2016
SM-G920AG920AUCS5DPK16.0.1ATTRom Full File30/11/2016
SM-G920AG920AUCS5DPK56.0.1ATTRom Full File17/02/2017
SM-G920AG920AUCS6DQC16.0.1ATTRom Full File11/04/2017
SM-G920AG920AUCS6EQF17.0ATTRom Full File02/07/2017
SM-G920AG920AUCS6EQG17.0ATTRom Full File05/08/2017
SM-G920AG920AUCS6EQH17.0ATTRom Full File07/09/2017
SM-G920AG920AUCS6EQJ17.0ATTRom Full File16/11/2017
SM-G920AG920AUCU6EQCF7.0ATTRom Full File20/05/2017
SM-G920AG920AUCU6EQK37.0ATTRom Full File26/12/2017
SM-G920AG920AUCS7ERA27.0ATTRom Full File04/02/2018
SM-G920AG920AUCS7ERC17.0ATTRom Full File19/04/2018
SM-G920AG920AUCU7ERB17.0ATTRom Full File10/03/2018
SM-G920AG920AUCU6AQC15.0.2ATTCOMBINATION09/05/2017
SM-G920AG920AUCU7ARA15.0.2ATTCOMBINATION10/02/2018


Ngoài ra Tất cả File Samsung khác đều được cập nhật tại ☞ ĐÂY


Không có nhận xét nào