Breaking News

Tổng Hợp New Rom G920F Tiếng Việt ALL Version COMBINATION File

Download Tổng Hợp Rom Gốc Samsung G920F Full File Repair Cứu Máy Treo logo
ALL Stock Rom Tiếng Việt Samsung G920F ALL Version, Luôn cập nhật Phiên bản mới
Official Firmware Samsung Galaxy S6 SM-G920F New Version COMBINATION File G920F
Share File Cert & File EFS G920F dùng để Fix imei. G920F Mất imei 35000000000006

Tất Cả File Được Tải Dưới Đây:

G920FXXS4DPJL_XXV_4Files601 (Rom Gốc Samsung G920F Android6.0.1 có TV)
G920FXXU4DPG7_VIA_4Files601 (Stock Rom Full File Repair Samsung G920F)
G920FXXS5EQL9_XXV_4Files70 (Rom Gốc Samsung G920F Android 7.0 có TV)
G920FXXS5ERAI_TUR_4Files70 (Offical Firmware Repair G920F Android 7.0)
G920FXXU5DQBC_G920FOLB4DQB1 (Rom G920F multilanguage one package)
G920FXXU6ERD2_XXV_4Files70 (Rom tiếng Việt Samsung G920F Android 7.0)
COMBINATION_OXA_FA50_G920FXXU2AOF1 (File COMBINATION Samsung G920F)
COMBINATION_OXA_FA50_G920FXXU3AOK1 (Rom COMBINATION Samsung G920F)
COMBINATION_OXA_FA50_G920FXXU3AOK3 (File COMBINATION Samsung G920F)
COMBINATION_OXA_FA50_G920FXXU4APF1 (Rom COMBINATION Samsung G920F)
COMBINATION_OXA_FA50_G920FXXU5APK1 (File COMBINATION Samsung G920F)
COMBINATION_OXA_FA50_G920FXXU6ARC1 (Rom COMBINATION Samsung G920F)
G920F_Partitions (File Dump ALL Partitions Backup Samsung G920F)
ALL File Cert + File EFS Samsung G920F Read by Z3x & octoplus boxDownload
File CF Auto Root + TWRP Samsung G920F ALL Version: Download
ModelVersionOSRegionTypeBuild Date
SM-G920FG920FXXU1AOD55.0.2OJVRom Full File19/04/2015
SM-G920FG920FXXU2BOFL5.1.1OJVRom Full File13/07/2015
SM-G920FG920FXXU3QOK65.1.1CAMRom Full File17/11/2015
SM-G920FG920FXXU3QOKD5.1.1NEERom Full File27/11/2015
SM-G920FG920FXXU3QOKR5.1.1THLRom Full File30/11/2015
SM-G920FG920FXXU3QOLB5.1.1XFARom Full File16/12/2015
SM-G920FG920FXXU3QOLD5.1.1VIARom Full File23/12/2015
SM-G920FG920FXXU3QOLF5.1.1ORORom Full File15/12/2015
SM-G920FG920FXXU3QOLH5.1.1NEERom Full File07/01/2016
SM-G920FG920FXXU3QOLO5.1.1XSGRom Full File08/01/2016
SM-G920FG920FXXS3DPD16.0.1XEFRom Full File09/04/2016
SM-G920FG920FXXS3DPDG6.0.1XMERom Full File25/04/2016
SM-G920FG920FXXS3DPF46.0.1SERRom Full File16/06/2016
SM-G920FG920FXXS3DPFS6.0.1THLRom Full File28/06/2016
SM-G920FG920FXXS4DPG76.0.1XMERom Full File15/07/2016
SM-G920FG920FXXS4DPHI6.0.1XMERom Full File27/08/2016
SM-G920FG920FXXS4DPIS6.0.1XMERom Full File01/10/2016
SM-G920FG920FXXS4DPJ26.0.1XEFRom Full File22/10/2016
SM-G920FG920FXXS4DPJL6.0.1XMERom Full File30/10/2016
SM-G920FG920FXXS5DQA36.0.1XSGRom Full File31/01/2017
SM-G920FG920FXXU3DPB86.0.1VODRom Full File23/02/2016
SM-G920FG920FXXU3DPBK6.0.1THLRom Full File25/02/2016
SM-G920FG920FXXU3DPBQ6.0.1VODRom Full File04/03/2016
SM-G920FG920FXXU3DPC26.0.1XSGRom Full File15/03/2016
SM-G920FG920FXXU3DPCI6.0.1THLRom Full File29/03/2016
SM-G920FG920FXXU3DPCM6.0.1ILORom Full File02/04/2016
SM-G920FG920FXXU3DPD86.0.1TENRom Full File17/04/2016
SM-G920FG920FXXU3DPDP6.0.1SERRom Full File07/05/2016
SM-G920FG920FXXU3DPEK6.0.1PHERom Full File22/05/2016
SM-G920FG920FXXU3DPFI6.0.1XFARom Full File16/06/2016
SM-G920FG920FXXU3DPFJ6.0.1XMERom Full File26/06/2016
SM-G920FG920FXXU3DPFX6.0.1THLRom Full File10/07/2016
SM-G920FG920FXXU4DPHF6.0.1PHNRom Full File02/09/2016
SM-G920FG920FXXU4DPJN6.0.1SERRom Full File05/11/2016
SM-G920FG920FXXU5DQA76.0.1PHNRom Full File05/02/2017
SM-G920FG920FXXU5EQBG7.0CYVRom Full File11/03/2017
SM-G920FG920FXXU5EQCK7.0ACRRom Full File08/04/2017
SM-G920FG920FXXU5EQD37.0XSGRom Full File27/04/2017
SM-G920FG920FXXU5EQD87.0AUTRom Full File28/04/2017
SM-G920FG920FXXU5EQE77.0BTURom Full File18/05/2017
SM-G920FG920FXXU5EQF17.0PRTRom Full File15/06/2017
SM-G920FG920FXXU5EQG37.0XEFRom Full File28/07/2017
SM-G920FG920FXXU5ERA57.0XEURom Full File01/03/2018
SM-G920FG920FXXU6ERC17.0XEFRom Full File25/03/2018
SM-G920FG920FXXU6ERD17.0XEORom Full File29/04/2018
SM-G920FG920FXXU6ERE17.0XFVRom Full File06/06/2018
SM-G920FG920FXXU6ERF57.0XEFRom Full File17/07/2018
SM-G920FG920FXXU6ERG17.0O2URom Full File29/08/2018
SM-G920FG920FXXU6ERK27.0MWDRom Full File28/11/2018
SM-G920FG920FXXU6ESA17.0XSGRom Full File17/02/2019
SM-G920FG925FXXU5ERB17.0XEURom Full File01/03/2018
SM-G920FG920FXXS5EQEE7.0XMERom Full File14/06/2017
SM-G920FG920FXXS5EQFA7.0XMERom Full File23/06/2017
SM-G920FG920FXXU4APF15.0.2OXACOMBINATION05/09/2016
SM-G920FG920FXXU5APK15.0.2OXACOMBINATION20/07/2017
SM-G920FG920FXXU6ARC15.0.2OXACOMBINATION29/03/2018


Ngoài ra Tất cả File Samsung khác đều được cập nhật tại ☞ ĐÂY

Không có nhận xét nào