Breaking News

Tổng Hợp File Samsung Galaxy J1 (J100F-FN-G-H-M-ML-MU-VPP)

Tổng Hợp Rom Gốc Samsung Galaxy J1, Stock Rom Tiếng Việt Samsung Galaxy J1
Rom Xóa Mật Khẩu, Full File Cứu Máy Treo logo, File Root tất cả samsung Galaxy J100
File Dump, File Cert, File EFS Samsung J1 dùng để Fix lỗi, repair máy mất imei, mất sóng
File Dump dùng để Repair, Unbrick hoặc thay thế eMMC Samsung Galaxy J1
Các dòng Samsung Galaxy J1 gồm có: 
J100F, J100FN, J100G, J100H, J100M, J100ML, J100MU, J100VPP

SM-J100F
J100FXXU0AOJ2_XSG_4Files444 (Rom Gốc tiếng Việt J100F Full File Repair 4.4.4)
J100FXXU0APB1_XSG_4Files444 (Rom Gốc J100F có tiếng Việt Full File Repair )
COMBINATION_OXA_FA44_J100FXXU0APB1 (File COMBINATION Samsung J100F)
ALL Kernel Root J100F: Download

SM-J100FN - Samsung Galaxy J1
J100FNXXU0AOI1_SER_4Files444 (Rom Gốc J100FN Full File Repair Android 4.4.4)
J100FNXXU0APC1_SER_4Files444 (Stock Rom J100FN Full File Repair Android 4.4.4)
J100FN_GoiHon_TV (File Gọi Hồn tiếng Việt J100FN Flash qua odin, có Wipe)
COMBINATION_OXE_FA44_J100FNXXU0AOB3 (File COMBINATION J100FN)
ALL Kernel Root Samsung J100FN: Download

SM-J100G - Samsung Galaxy J1
J100GDDU0APA1_INU_4Files444 (Rom Gốc J100G Full File Repair Android 4.4.4)
File Kernel Root Samsung J100G: Download

SM-J100H - Samsung Galaxy J1

J100HXXS0APG2_XXV_4Files444 (Rom Gốc tiếng Việt J100H Full File Repair 4.4.4)
J100HXXS0AQD2_XSG_4Files444 (Rom Gốc J100H Full File Repair có tiếng Việt)
J100HXXU0AOA2_THR_4Files444 (Stock Rom J100H Full File latest version 4.4.4)
COMBINATION_OXE_FA44_J100HXXU0APB2 (File COMBINATION J100H)
J100H_Jtag (File dump full J100H Replace eMMC ok đã test) 
J100H_efs_odin (J100H efs file flash via odin)
J100H_Root_kernel (File Root J100H Flash by odin)
File Cert + File EFS Samsung J100H: Download

SM-J100M - Samsung Galaxy J1
J100MVJU0APB1_TTT_4Files444 (Rom Gốc J100M Full File Repair Android4.4.4)
J100MVJU0AQF1_ZTM_4Files444 (Stock Rom J100M Full File Repair Android4.4.4)
COMBINATION_UUB_FA44_J100MUUBU0AOK2 (File COMBINATION J100M)
File Kernel Root Samsung J100M: Download

SM-J100ML - Samsung Galaxy J1
J100MLDXS0AQB1_XTC_4File444 (Rom Gốc J100ML Android4.4.4 Có tiếng Việt)
COMBINATION_OLC_FA44_J100MLDXU0AOB8 (File COMBINATION J100ML)

SM-J100MU - Samsung Galaxy J1
J100MUUBU0APD1_TPA_4Files444 (Rom Gốc J100MU Full File Repair Android4.4.4)
J100MUUBU0AQC1_TGP_4Files444 (Stock Rom J100MU Full File latest version 4.4.4)
COMBINATION_UUB_FA44_J100MUUBU0AOK2 (File COMBINATION J100MU)
File Kernel Root Samsung J100MU: Download

SM-J100VPP - Samsung Galaxy J1 LTE
J100VPPVRU2AOF2_J100VPPVZW2AOF2_ALL_VZW_5.1.1 (Full Firmware J100VPP)
J100VPPVRU3AOH1_J100VPPVZW3AOH1_ALL_VZW_5.1.1 (Full Rom J100VPP)
J100VPPVRU4ARA2_J100VPPVZW4ARA2_ALL_VZW_5.1.1 (New Rom J100VPP)
COMBINATION_VZW_FA50_J100VVRU3AOH2 (File COMBINATION J100VPP Binary3)
COMBINATION_VZW_FA50_J100VVRU4APH2 (Rom COMBINATION J100VPP Binary4)
J100VPP_Partitions (File Dump ALL Partitions Backup Samsung J100VPP)Ngoài ra Tất cả File Samsung khác đều được cập nhật tại ☞ ĐÂY
Không có nhận xét nào