Breaking News

Tổng Hợp File & Rom Samsung Galaxy J1 2016

Tổng Hợp Tất Cả File & Rom Gốc Full File Cứu Máy Samsung Galaxy J1 2016
ALL File COMBINATION Samsung Galaxy J1 2016 (J120F, J120FN, J120H, J120M)
Stock Rom 4 File J1 2016 Fix Treo logo, Official Firmware J120F/H/M Full File Repair
File Dump J120F/H/M For Unbrick Repair, Root & Cert J120F/H/M dùng để Fix imei
Các dòng Samsung Galaxy J1 2016 Gồm Có: J120F, J120FN, J120H, J120M


SM-J120F
J120FXXU1APC3_XSG_4Files511 (Rom Gốc J120F Full File Repair Android5.1.1)
J120FXXU2ARA1_XSG_4Files511 (Stock Rom J120F Full File Repair Android5.1.1)
COMBINATION_OJV_FA51_J120FXXU1AQB1 (File COMBINATION Samsung J120F)
COMBINATION_OJV_FA51_J120FXXU2AQD1 (Rom COMBINATION Samsung J120F)

SM-J120FN

J120FNXXU1AQB1_J120FNXEF1AQB1 (Rom Gốc 1 File J120FN Android5.1.1)
J120FNXXU2ARC1_XEH_4Files511 (Stock Rom J120FN Full File Repair Android5.1.1)
COMBINATION_OJV_FA51_J120FNXXU1APF1 (File COMBINATION Samsung J120FN)

SM-J120H

J120HXXS0AQI2_XXV_4Files511 (Rom Gốc J120H Full File Repair có tiếng Việt)
J120HXXU0APC7_XXV_4File511 (Rom tiếng Việt J120H Full File New Version 5.1.1)
COMBINATION_OLB_FA51_J120HXXU0AOL5 (File COMBINATION Samsung J120H)
File Cert + File EFS Samsung J120H: Download
File Root + TWRP Samsung J120H: Download

SM-J120M

J120MUBU1APC1_TTT_4Files511 (Rom Gốc J120M Full File Repair Android5.1.1)
J120MUBU2ARD1_TPA_4Files511 (Stock Rom J120M Full File Repair Android5.1.1)
COMBINATION_UUB_FA51_J120MUBU1APG1 (File COMBINATION Samsung J120M)
COMBINATION_UUB_FA51_J120MUBU2AQC1 (Rom COMBINATION Samsung J120M)

Ngoài ra Tất cả File Samsung khác đều được cập nhật tại ☞ ĐÂY


Không có nhận xét nào