Breaking News

Tổng Hợp File Fix & Rom Samsung J700T & J700T1

Tổng Hợp Rom Gốc Full File Repair Cứu Máy Samsung SM-J700T và SM-J700T1
ALL Stock Rom J700T & J700T1 ALL Version Rom Full Cứu Máy Treo logo, Xóa Mật Khẩu
Chia sẽ Rom tiếng Việt J700T & Rom Tiếng Việt J700T1 ổn định, Rom Flash Qua odin
Link Download:


SM-J700T
J700TUVU1APD2_J700TTMB1APD2 (Stock Rom 1 File Samsung J700T Android6.0.1)
J700TUVU2APK6_J700TTMB2APK6 (Firmware 1 File Samsung J700T Android6.0.1)
J700TUVU3AQC3_TMB_4Files601 (Rom Gốc J700T Full File Repair Android 6.0.1)
J700TUVU3BQK3_TMB_4Files711 (Rom J700T Full File Repair có tiếng Việt 7.1.1)
COMBINATION_TMB_FA60_J700TUVU1APD4 (File COMBINATION J700T & J700T1)
COMBINATION_TMB_FA60_J700TUVU2API1 (Rom COMBINATION J700T1 J700T)
COMBINATION_TMB_FA60_J700TUVU3AQC1 (COMBINATION U3 J700T & J700T1)
ENG-ROOT-SM-J700T_T1_(QC3)_REV3 (File ENG ROOT U3 J700T & J700T1)
J700TUVU3AQC3_FixFull_VHACV (Rom tiếng Việt Fix Lỗi J700T Android 6.0.1)
CF Auto Root + TWRP Samsung J700TDownload

SM-J700T1
J700T1UVU1APD3_J700T1TMK1APD3 (Rom 1 File Samsung J700T1 Android6.0.1)
J700T1UVU2APK6_TMK_4Files601 (Rom Gốc J700T1 Full File Repair Android 6.0.1)
J700T1UVS3AQF1_J700T1TMK3AQF1 (Firmware 1 File Samsung J700T1 Ver6.0.1)
J700T1UVU3BQK3_TMK_4Files711 (Rom J700T1 Full File Repair có tiếng Việt 7.1.1)
ENG-ROOT-SM-J700T_T1_(QC3)_REV3 (File ENG ROOT Binary3 J700T & J700T1)
CF Auto Root + TWRP Samsung J700T1Download


Ngoài ra Tất cả File Samsung khác đều được cập nhật tại ☞ ĐÂY

Không có nhận xét nào