Breaking News

Tập Hợp Tất Cả File Samsung Galaxy J1 Mini

Tổng hợp File, Rom Gốc Samsung Galaxy J1 Mini, Rom Full File Cứu Máy J1 Mini
Stock Rom Full File Có tiếng Việt, File COMBINATION Tất cả Samsung J1 Mini
Firmware J1 Mini Xóa Mật Khẩu, Unbrick máy treo logo
Tất cả Samsung Galaxy J1 Mini Gồm Có:
J105B , J105F , J105H , J105M , J105Y .......


SM-J105B
J105BDXS0ARC1_XXV_4Files511 (Rom Gốc tiếng Việt J105B Full File Android5.1.1)
J105BDXU0APC4_XXV_4Files511 (Rom Gốc J105B có tiếng Việt bản mới nhất)
COMBINATION_UUB_FA51_J105BUBU0APB2 (File COMBINATION Samsung J105B)

SM-J105F - Samsung Galaxy J1 mini
J105FXXU0APD1_XSG_4Files511 (Rom Gốc tiếng Việt J105F Full File Android5.1.1)
J105FXXU0ARL3_XSG_4Files511 (Rom Gốc J105F có tiếng Việt bản mới nhất)
COMBINATION_FAC_FA51_J105FXXU0APB2 (File COMBINATION Samsung J105F)

SM-J105H - Samsung Galaxy J1 Mini
J105HXWU0APB1_EGY_4Files511 (Rom Gốc J105H Full File Repair Android5.1.1)
J105HXXS0ARD3_NPL_4Files511 (Stock Rom J105H Full File Repair Android5.1.1)
COMBINATION_ODD_FA51_J105HXXU0APB2 (File COMBINATION Samsung J105H)

SM-J105M - Samsung Galaxy J1 mini 2016
J105MUBU0ARC1_TPA_4Files511 (Stock Rom J105M Full File Repair Android5.1.1)
COMBINATION_FAC_FA51_J105MUBU0APH1 (File COMBINATION Samsung J105M)

SM-J105Y - Samsung Galaxy J1 mini 2016
J105YDVS0ARC1_XSA_4Files511 (Rom Gốc J105Y Full File Repair Android5.1.1)
J105YDVU0API2_XSA_4Files511 (Stock Rom J105Y Full File Repair Android5.1.1)
J105Y_GoiHon_TV.tar (File Gọi Hồn tiếng Việt J105Y Flash Qua Odin, Có Wipe)
COMBINATION_XSA_FA51_J105YDVU0APC5 (File COMBINATION Samsung J105Y)
Ngoài ra Tất cả File Samsung khác đều được cập nhật tại ☞ ĐÂY
Không có nhận xét nào