Breaking News

New Rom G530H Fix Treo logo Flash Failed

Chia Sẽ New Rom Samsung G530H Repair File Unbrick Fix Treo logo và Flash Failed
Tổng Hợp Rom Gốc Full File Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530H ALL Version
Official Firmware Samsung G530H New Version, combination & Dump G530H Download

Tất Cả File Được Tải Dưới Đây:

G530HDCU1AOF1_G530HOLB1AOF1_XXV (Stock Rom 1 File Samsung G530H v4.4.4)
G530HDXU2AOE2_XXV_4Files444 (Rom Gốc G530H Full File Repair Android4.4.4)
G530HXCS1BQA2_G530HOLB1BPG1_XXV (Stock Rom 1 File Samsung G530H v5.0.2)
G530HXCS1BQA2_XXV_4Files502 (Rom Gốc G530H Full File Fix Treo Android 5.0.2)
G530HXCU1BPB1_G530HSER1BPB1_SER (Firmware 1 File G530H v5.0.2)
G530HXCU1BPI2_G530HUUB1BPI1_TTT (Official Firmware Samsung G530H v5.0.2)
G530HXXS2BPK1_XXV_4Files502 (Rom tiếng Việt G530H Full File Repair v5.0.2)
G530HXXS2BPL1_KSA_4Files502 (Official Firmware G530H Full File Repair v5.0.2)
G530HXXU2AOC2_G530HODD2AOA1_BNG (Rom 1 File Samsung G530H v4.4.4)
G530HXXU2BOH5_G530HSER2BOH5_SER (Stock Rom 1 File Samsung G530H v5.0.2)
G530HXXU2BPB2_SER_4Files502 (Rom Gốc G530H Fix Treo logo, up rom báo lỗi)
G530HXXS2BRL1_INS_4Files502_12.12.2018 (New Rom G530H Full File Repair 5.0.2)
G530HXXS2BSA2_CHT_4Files502_17.01.2019 (New Rom G530H 5.0.2 Full File 2019)
COMBINATION_OXA_FA44_G530HXXU1ANI1 (File COMBINATION Samsung G530H)

COMBINATION_OXA_FA44_G530HXXU2AOB1 (File COMBINATION G530H bit2)
Ngoài Ra Còn Có:
G530H_8G_eMMC (File Dump eMMC G530H Loại 8GB)
G530H_16G (File Dump G530H Loại 16GB)
G530H QCN File + EFS File + SEC File: Download
ALL File Cert & File Cert G530H 2 imei: Download

CF Auto Root + TWRP Samsung G530H: DownloadModelVersionOSRegionTypeBuild Date
SM-G530HG530HDCU1AOA24.4.4XMERom Full File05/02/2015
SM-G530HG530HDXU1ANK24.4.4CAMRom Full File08/12/2014
SM-G530HG530HDXU2AOC24.4.4XMERom Full File24/03/2015
SM-G530HG530HVJU1ANI84.4.4ZTRRom Full File02/10/2014
SM-G530HG530HVJU1ANJ24.4.4ZTARom Full File22/11/2014
SM-G530HG530HXCS1BPL45.0.2SERRom Full File13/01/2017
SM-G530HG530HXCS1BQB15.0.2TTTRom Full File12/03/2017
SM-G530HG530HXCS1BQD35.0.2SEKRom Full File12/05/2017
SM-G530HG530HXCU1ANL44.4.4SEKRom Full File30/12/2014
SM-G530HG530HXCU1ANL44.4.4TPARom Full File02/01/2015
SM-G530HG530HXCU1AOA24.4.4SERRom Full File28/01/2015
SM-G530HG530HXCU1AOA24.4.4KSARom Full File04/02/2015
SM-G530HG530HXCU1AOA34.4.4SKZRom Full File04/02/2015
SM-G530HG530HXCU1AOE24.4.4SERRom Full File30/05/2015
SM-G530HG530HXCU1BOH35.0.2SERRom Full File25/08/2015
SM-G530HG530HXCU1BOI15.0.2SERRom Full File24/09/2015
SM-G530HG530HXCU1BPE45.0.2SERRom Full File04/06/2016
SM-G530HG530HXCU1BPH15.0.2KSARom Full File07/10/2016
SM-G530HG530HXXS2BPG15.0.2XSERom Full File20/07/2016
SM-G530HG530HXXS2BPH15.0.2TTTRom Full File10/09/2016
SM-G530HG530HXXS2BPK15.0.2XMERom Full File24/12/2016
SM-G530HG530HXXU1ANIE4.4.4AFGRom Full File01/10/2014
SM-G530HG530HXXU1ANIF4.4.4XXVRom Full File02/10/2014
SM-G530HG530HXXU1ANII4.4.4BHTRom Full File17/10/2014
SM-G530HG530HXXU1ANIJ4.4.4SERRom Full File02/10/2014
SM-G530HG530HXXU1ANIL4.4.4XSERom Full File16/10/2014
SM-G530HG530HXXU1ANJ14.4.4TGPRom Full File30/10/2014
SM-G530HG530HXXU1ANJ34.4.4SERRom Full File30/10/2014
SM-G530HG530HXXU1ANL34.4.4INSRom Full File07/01/2015
SM-G530HG530HXXU2ANL44.4.4SERRom Full File19/01/2015
SM-G530HG530HXXU2AOD14.4.4SERRom Full File15/05/2015
SM-G530HG530HXXU2AOE54.4.4SKZRom Full File18/06/2015
SM-G530HG530HXXU2AOF14.4.4INSRom Full File12/06/2015
SM-G530HG530HXXU2BOJ35.0.2MIDRom Full File23/10/2015
SM-G530HG530HXXU2BOJ35.0.2MIDRom Full File13/12/2015
SM-G530HG530HXXU2BPF35.0.2MIDRom Full File02/07/2016
SM-G530HG530HXXS2BRL15.0.2INSRom Full File12/12/2018
SM-G530HG530HXXS2BSA25.0.2CHTRom Full File17/01/2019


Ngoài ra Tất cả File Samsung khác đều được cập nhật tại ☞ ĐÂYKhông có nhận xét nào