Breaking News

ES File Explorer Pro 1.1.4.1 Patched Apk Mod for Android

ES File Explorer Pro 1.1.4.1 Patched Apk Mod for Android

ES File Explorer Manager PRO là trình quản lý tệp giàu tính năng (ứng dụng, tài liệu và đa phương tiện) cho cả sử dụng cục bộ và mạng! Với hơn 300 triệu người dùng trên toàn thế giới, ES File Explorer là trình quản lý Android mạnh nhất trên thế giới.

ES File Explorer Manager PRO đã mở khóa các tính năng

√ Loại bỏ quảng cáo (một phiên bản miễn phí của quảng cáo)
√ Nhiều tùy chỉnh bảng màu được cập nhật và khai thác thêm trang tùy chọn
√ Nhiều nhân viên chờ đợi ES File Explorer (File Manager) sẽ tiếp tục cải thiện ứng dụng và cố gắng giữ cho nó là một trong 1 trình quản lý file mạnh nhất trong thế giới cho Android.
√ tùy chọn Theme: Sau nhiều tài liệu thiết kế của Google và các tùy chọn chủ đề hơn sớm
Với ES, bạn có thể truy cập máy chủ FTP của mình, truyền tệp Wi-Fi, chuyển tệp Bluetooth và kết nối thiết bị chromecast một cách dễ dàng.