Breaking News

Chia Sẽ Free Firmware Oppo F5 Fake Clone MT6580Share File Download Free Rom Oppo F5 Fake Clone MT6580, File Rom mới Read bằng cm2 nên ổn định. Rom có thể Xóa Mật Khẩu, Diệt Virus, và Fix Treo logo rất Hay cho Oppo F5 Fake Clone MT6580, Phiên bản Android 7.0 Fake
Rom Oppo F5 MT6580 đa ngôn ngữ có tiếng Việt và Flash ok bằng Flashtool

Link Download: Oppo_F5_MT6580_Vertex_Impress_Style_5.1_ALPS.L1.MP6.V2
FlashTool Oppo F5 MT6580: Download
Driver Oppo F5 MT6580: Download
Thêm File NVRAM cho Oppo F5 MT6580 dùng để Fix imei cho AE cần: Download


Log File:
Wait for phone...
Phone found! [ 31 ]
Sync...
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6580
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6580_S00
BB_CPU_EXT : 0xCA00 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA ...
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x94
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : 110100303034473930515663B06E71D7
Initialize Memory ... 
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x11 , OEM : 0100
[eMMC] : FLASH_INF : [TOSHIBA] , 09G40
[eMMC] : FLASH_CID : 110100303034473930515663B06E71D7
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00200000 , 0x00200000 , 0x00080000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000000EC000000
[eMMC] : FLASH_UCP : 3776 MiB [eMMC 4 GiB]
DEV RID    : 0x42162DA0E0CD3003CA4375114477FC89
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x20000000 [512 MiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!
Reading Flash Content now ... 
xGPT : Normalize settings Ok!
Brand     : Vertex
ProdName  : Impress Style
ProdModel : Impress Style
Device    : Impress_Style
AndroidVer: 5.1
MTKxCPU   : MT6580
MTKxPRJ   : ALPS.L1.MP6.V2_GXQ6580.WEG.L_P69
[Read Ok] : preloader_gxq6580_weg_l.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img
[ScatCFG] : MT6580 / V1.1.2 / gxq6580_weg_l / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 853 MiB
Scatter saved to : C:\Users\AuChanVan\Downloads\read\MT6580__Vertex__Impress_Style__Impress_Style__5.1__ALPS.L1.MP6.V2_GXQ6580.WEG.L_P69\
All done!


Một Vài Hình Ảnh:


Không có nhận xét nào