Breaking News

Chia Sẽ File Dump J700H File EFS Chạy Qua Odin and More

Tổng Hợp Rom Tiếng Việt Samsung J700H Mọi Phiên Bản, Rom Gốc Chạy Qua Odin
ALL Stock Rom J700H Full File Repair Cứu Máy Treo logo, Xóa Mật Khẩu, Diệt Virus
Chia Sẽ File Dump J700H Dùng Để Cứu Boot Hoặc Thay Thế eMMC

Link Download:

J700HXXU1APA2_XXV_4Files511 (Rom Gốc J700H Full File tiếng Việt Android 5.1.1)
J700HXXU2APD1_J700HOLB2APD2 (Rom 1 File Samsung J700H Android 5.1.1)
J700HXXU2BPFD_XXV_4Files601 (Rom Gốc tiếng Việt J700H Full File Android 6.0.1)
J700HXXS3BQC6_XXV_4Files601 (Official Firmware Samsung J700H Full File Repair)
J700HXXU3BRC1_XXV_4Files601 (Stock Rom tiếng Việt J700H New Version 6.0.1)
COMBINATION_OXY_FA51_J700HXXU1APB1 (File COMBINATION Samsung J700H)
COMBINATION_OXY_FA51_J700HXXU2APJ1 (Rom COMBINATION Samsung J700H)
COMBINATION_OXY_FA51_J700HXXU3AQD1 (File COMBINATION J700H Binary3)
J700H_512M (File dump cho J700H)
J700H_efs_odin.tar (File Dump EFS J700H Chạy qua odin)
J700H_Partitions (File Dump Phân Vùng bao gồm efs Samsung J700H Dùng để Fix Lôi)
Tổng Hợp File Cert + File EFS Samsung J700H Dùng để Fix imei: Download
CF Auto Root + TWRP Samsung J700H: Download


Ngoài ra Tất cả File Samsung khác đều được cập nhật tại ☞ ĐÂYKhông có nhận xét nào