Breaking News

ALL File & Rom Samsung Galaxy J2

Tổng Hợp Rom Gốc Full File Cứu Máy Samsung Galaxy J2 J200BT, J200F, J200G, J200H
ALL Stock Rom Full File Repair Samsung J200BT, J200F, J200GU, J200H, J200M, J200Y
ALL COMBINATION File J200BT, J200F, J200G, J200GU, J200H, J200M, J200Y
Download:

SM-J200BT
J200BTUBU1APA2_ZTO_4Files511 (Rom Gốc J200BT Full File Repair Android5.1.1)
J200BTUBS2ARJ1_ZTO_4Files511 (Stock Rom J200BT Full File Repair Android5.1.1)
J200BTUBU2APK2_XTE_4Files511 (Firmware J200BT Full File Repair Android5.1.1)
COMBINATION_FAC_FA51_J200BTUBU1APC1 (File COMBINATION Samsung J200BT)
COMBINATION_FAC_FA51_J200BTUBU2AQA1 (Rom COMBINATION Samsung J200BT)

SM-J200F

J200FXXU1AOL1_XSG_4Files511 (Rom Gốc J200F Full File Repair Android5.1.1)
J200FXXU2APK1_J200FOJV2APK1 (Offical Firmware Samsung J200F Android5.1.1)
J200FXXS3ARI1_XSG_4Files511 (Stock Rom J200F Full File Repair Android5.1.1)
COMBINATION_OJV_FA51_J200FXXU2APJ1 (File COMBINATION Samsung J200F)
COMBINATION_OJV_FA51_J200FXXU3AQC1 (Rom COMBINATION Samsung J200F)

SM-J200G

J200GDDU1APD5_INS_4Files511 (Rom Gốc J200G Full File Repair Android5.1.1)
J200GDCU2ARL1_INS_4Files511 (Stock Rom J200G Full File Repair Android5.1.1)
COMBINATION_ODD_FA51_J200GDDU1API1 (File COMBINATION Samsung J200G)

SM-J200GU

J200GUDXU1AOK1_J200GUOLB1AOK1 (Rom tiếng Việt 1 File J200GU 5.1.1)
J200GUDXU2APL1_XXV_4Files511 (Rom Gốc J200GU Full File Repair có tiếng Việt)
J200GUDXU3AQC1_XXV_4Files601 (Stock Rom J200GU Full File Repair có tiếng Việt)
J200GUDXU3AQL1_XXV_4Files601 (New Rom J200GU Full File New Version 6.0.1)
COMBINATION_OLB_FA51_J200GUDXU1AOL2 (File COMBINATION Samsung J200GU)
COMBINATION_OLB_FA51_J200GUDXU2APL1 (File COMBINATION J200GU Binary2)
COMBINATION_OLB_FA51_J200GUDXU3AQD1 (Rom COMBINATION J200GU Binary3)
File Root + TWRP Samsung J200GU: Download

SM-J200H

J200HXXS0ARI1_XSG_4Files511 (Rom Gốc J200H Full File Repair Android5.1.1)
J200HXXU0APD1_XSG_4Files511 (Stock Rom J200H Full File Repair Android5.1.1)
COMBINATION_ODD_FA51_J200HXXU0APF1 (File COMBINATION Samsung J200H)
ENABLE_ADB_SAM J200H (File Enable Adb dùng để bypass google account)
File Root + TWRP Samsung J200H: Download

SM-J200M

J200MUBU1AOK2_PET_4Files511 (Rom Gốc J200M Full File Repair Android5.1.1)
J200MUBS2ARI2_TTT_4Files511 (Stock Rom J200M Full File Repair Android5.1.1)
COMBINATION_FAC_FA51_J200MUBU1AOK1 (File COMBINATION Samsung J200M)

SM-J200Y

J200YDOU1AOL6_XNZ_4Files511 (Rom Gốc J200Y Full File Repair Android5.1.1)
J200YDOU2ARC2_VNZ_4Files511 (Stock Rom J200Y Full File Repair Android5.1.1)Ngoài ra Tất cả File Samsung khác đều được cập nhật tại ☞ ĐÂYKhông có nhận xét nào